S T I L L E B E N

"Milchkaffee"
80 x 60cm / Öl auf Leinwand / 2006
Rahmen 100 x 80 cm / Kiefer / bemalt